Skontaktuj się z nami
62 742-22-98
acwador@acwador.com.pl
Kotły parowe
ACWADOR > Kotły parowe

Kotły parowe nisko i wysokociśnieniowe firmy ACWADOR

Kocioł parowy to urządzenie, w którym pod wpływem ciepła uzyskanego ze spalania paliwa w palniku, woda zmienia się w parę wodną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Uzyskana w ten sposób para może być wykorzystana do różnorodnych procesów technologicznych i grzewczych.

Kotły parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i gałęziach przemysłu. To niezawodne i sprawdzone rozwiązanie techniczne w zakresie wytwarzania energii, która jest niezbędna w dalszych etapach produkcji wytwórczej czy przemysłowej.

Firma ACWADOR oferuje wysokosprawne urządzenia dla zaawansowanej technologii parowej. Produkujemy kotły parowe o wydajności od 120 do 6000 kg/h w wersji zarówno nisko jak i wysokociśnieniowej dla szerokiej gamy zastosowań w wielu wariantach wyposażenia, zależnie od indywidualnych potrzeb Klienta.

Kotły parowe produkowane przez firmę ACWADOR  są nowoczesne,  proste w konstrukcji, sprawdzone, wysokosprawne i łatwe w eksploatacji. Powyżej 1 MW produkowane są w wersji trójciągowej, płomienicowo-płomieniówkowej, w których pierwszy ciąg stanowi płomienica, a drugi i trzeci ciąg – płomieniówki.
Pierwszy nawrót spalin z płomienicy do płomieniówek II-go ciągu odbywa się w tylnej, wewnętrznej komorze nawrotnej całkowicie chłodzonej wodą. Spaliny po nawrocie w przedniej komorze przechodzą do płomieniówek III-go ciągu. Kotły parowe posiadają także dużą komorę parową, gwarantującą wystarczający zapas pary, nawet podczas gwałtownych skoków poboru tego medium, a sterowanie zapewnia wygodną i w pełni automatyczną pracę kotła.

Oferowane przez nas kotły parowe posiadają nowe rozwiązania ekologiczne, dzięki którym osiągane przez nie emisje spalin są znacznie niższe od wartości granicznych określonych normami. Kotły parowe powyżej 1 MW spełniają normy, które są określone w dyrektywie Unii Europejskiej UE 2015/2193 z dn. 25.11.2015r. w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza.

System sterowania i regulacji pracy kotła oraz wysoki standard jakości i nowoczesności

zastosowanych urządzeń zapewnia bezpieczeństwo i optymalizację parametrów w pełnym zakresie obciążeń eksploatacyjnych.

Nasze kotły parowe doskonale sprawdzają się w wielu sektorach przemysłu, pokrywając zapotrzebowanie na ciepło i parę w ramach różnorodnych procesów produkcyjnych czy technologicznych.

Oferta firmy ACWADOR nie ogranicza się jedynie do wyprodukowania kotła. Oferujemy wykonanie kompleksowe kotłowni parowej od projektu technicznego wg dyrektyw dotyczących urządzeń ciśnieniowych  poprzez montaż, uruchomienie aż po odbiór przez Urząd Dozory Technicznego.

Wszystkie produkowane kotły parowe spełniają wymogi przepisów Urzędu Dozoru Technicznego pod względem konstrukcji, sterowania i zabezpieczeń jak również posiadają wszystkie wymagane atesty.

Kotły parowe typu KP/O lub KP/G

Kotły parowe typu KP/T

Kotły parowe typu KP/GR

Kotły parowe typu KP/P

Kotły parowe typu KP/D

Kotły parowe typu UKS P

Potrzebujesz fachowej porady?